Home
Videos uploaded by user “Yeej Suab Xeeb MV Official”
Yexus raug kev txom nyem karaoke 2017 |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs
 
05:10
Yexus raug kev txom nyem karaoke |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs. Tswv yexus los hauv ntiaj teb no los cawm tib neeg ntiaj teb cawm peb tib neeg ntiaj teb txoj kev txom nyem, txoj kev txhaum. Peb los cuag koj, los ntawm koj tau txais kev cawm dim. Yog kuv cov video pab tau koj ces ho pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Koj tseem yuav tos thaum twg |Xeeb Lis| hmong christian songs
 
04:00
Koj tseem yuav nyob tos thaum twg li thiab koj mam li los ntseeg tus tswv yexus. Zaj nkauj: Koj tseem yuav tos thaum twg hais txog qhov uas cas koj tsis tau los cuag tus tswv yexus. Nws tseem niaj hnub tos koj txhua lub sij hawm. Tus sau thiab muab suab yog: Xeeb Lis. Ntaus suab los ntawm xeeb lis. Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Qhuas yexus sawv |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs
 
03:28
Qhuas yexus sawv los ntawm kev hu nkauj. Nkauj ntseeg tawm tshiab 2017. Qhuas tswv yexus sawv. Zaj nkauj no peb tau ua los rau cov ntseeg siv... Txawm yog muaj ntau leej yuav txob thuam li cas los peb cia siab hais tias tsuas yog feem tsawg xwb, Muaj coob tug cheem tsum siv txog ces peb yuav ua ntau zaj ntxiv,.Thov txhawb sawv daws zog txog txoj kev ntseeg. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. -------------------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Nkauj Yexus sawv |Tswv yexus nws sawv vocal Original | Hmong Christian Songs
 
04:09
Tswv Yexus sawv Tswv Yexus Nws sawv. Kov yeej txoj kev tuag. Tswv Yexus Nws sawv. Kov yeej txoj kev tuag. Tswv Yexus Nws sawv. Rov muaj txoj sia nyob. Tswv Yexus Nws sawv. Rov muaj txoj sia nyob. Yexus sawv rov los lawm tiag. Peb txhua tus cia li zoo siab. Hu nkauj luag ntxhi. txhawb nqa Nws lub npe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Hmong Christian Songs | Vajtswv coj neb | Yeej Suab Xeeb Vaj
 
04:32
Hnub no neb los koom. Ua ib leeg nyob ib tsev. Zaum no neb yuav nyob kaj siab lug. Vim haum Vajtswv Siab neb thiab los sib koom. Thov Vajtswv foom hmoov rau neb. Los sib hlub ua txiv ua nkawm. Yuav tsum cia Vajtswv coj neb lub neej. Neb lub neej thiaj muaj koob meej. Ntawm Vajtswv mus txog hnub kawg. - Zaj nkauj no twb kaw suab xyoo 2014 lawm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................ -------------------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ................................................................................................................ - First background of channel "tecwy" with link to his video: https://goo.gl/QOnZx1 - Second and Third background of channel "AA VFX" with link to his videos: +https://goo.gl/t4QqnZ +https://goo.gl/i3vqaG Producer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Tig mus saib Instrumental |Xeeb Vaj| Hmong Christian Songs🌹
 
05:30
Hmong Christian Songs muab zaj nkauj Instrumental no tso rau sawv daws tau saib thiab tau xyaum. Hauv zaj nkauj no hais txog: Tig mus saib lub neej dhau los, txhua txhua yam uas kuv muaj puav leej tsis muaj nqis rau kuv npaum tus tswv Yexus txoj kev hlub. Thaum kuv saib ib muag lub ntiaj teb no txhua yam tsuas muaj ua rau lub kua muag los xwb tsis muaj yam twg ua rau yus muaj kev cia siab li. Tsuas yog los ntawm tswv yexus tib leeg xwb thiaj muaj kev cia siab thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub xwb txhua yam thiaj muaj nuj nqis.🌴🌹 Zaj nkauj: Tig mus saib |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs🙂🚶🏃❤ no hais txog qhov ntawd ib feem twg li hauv txhua txhua tus lub neej. Sau thiab muab suab: Moo Muas. Zaj Vocal (Zaj hu nyob no: https://www.youtube.com/watch?v=Kt94qhI3EJU Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Qhuas yexus sawv karaoke |N.Yeej Suab Xeeb| Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab
 
03:28
Qhuas yexus sawv los ntawm kev hu nkauj. Ntawm no yog zaj instrumental, yog zaj karaoke. Nkauj ntseeg tawm tshiab 2017. Qhuas tswv yexus sawv. Zaj nkauj no peb tau ua los rau cov ntseeg siv... Txawm yog muaj ntau leej yuav txob thuam li cas los peb cia siab hais tias tsuas yog feem tsawg xwb, Muaj coob tug cheem tsum siv txog ces peb yuav ua ntau zaj ntxiv,.Thov txhawb sawv daws zog txog txoj kev ntseeg. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. -------------------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Hmong Christian Songs| Sij hawm ze zuj zus - Original Vocal | Yeej Suab Xeeb
 
04:26
Sij hawm dhau mus zuj zus, Thov ua tsaug ntau rau tus tsim muaj zaj nkauj no. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj tai txais Vajtswv txoj kev hlub thiab koob hmoov ntau dua ntais. Kuv tsis paub tus tsim zaj nkauj no yog leej twg yog li kuv tau muab los Ntaus dua rau cov ntseeg siv vim tsis nrhiav pom zaj MUSIC. Hmong Christian Songs tau Cover zaj nkauj: Sij hawm ze zuj zus - Original Vocal - Yeej Suab Xeeb ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................. -------------------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2017|Tig mus saib |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs🙂🚶🏃❤
 
05:29
Hmong Christian Songs muab zaj nkauj no tso rau sawv daws tau saib thiab tau xyaum. Hauv zaj nkauj no hais txog: Tig mus saib lub neej dhau los, txhua txhua yam uas kuv muaj puav leej tsis muaj nqis rau kuv npaum tus tswv Yexus txoj kev hlub. Thaum kuv saib ib muag lub ntiaj teb no txhua yam tsuas muaj ua rau lub kua muag los xwb tsis muaj yam twg ua rau yus muaj kev cia siab li. Tsuas yog los ntawm tswv yexus tib leeg xwb thiaj muaj kev cia siab thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub xwb txhua yam thiaj muaj nuj nqis.🌴🌹 Zaj nkauj: Tig mus saib |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs🙂🚶🏃❤ no hais txog qhov ntawd ib feem twg li hauv txhua txhua tus lub neej. Sau thiab muab suab: Moo Muas. Zaj Music (Instrumentall): Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Lub cev laus zuj zus lub neej yuav xaus | Dej Siab Xyooj'S Original Vocal| Hmong Christian Songs
 
04:56
Lub cev laus zuj zus lub neej yuav xaus |Design by Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs Thov cai ntawm tus tswv zaj nkauj kuv muab tso no. Vim Kuv ua zaj video karaoke tso rau sawv daws tau siv , Lawv nrhiav tsis muaj zaj karaoke. Txoj kev ua neej nyob hauv ntiaj teb. Zoo li tus dej ntws must sis rov. Lub cev ntaj ntsug tsuas muaj laus zus. Zoo yam lub hnub twb yuav ploj mus. Ib sim neej nyob hauv ntiaj teb no. Yuav tsum sib hlub thaum muaj sia nyob. Tsis ntev lub cev twb yuav laus mus. Tsim nyog txhua tus yuav tsum sib hlub. Nco tseem nco lub neej thaum ub. Uas dhau los mus tau ntev niaj ntau xyoo. Lub caij lub nyoog dhau mus tig tsis tau lawm. Cas yuav nco nco lub neej qub yav puag thaum i. Lub cev ntaj ntsug tsuas laus zuj zus. Tshuav tswv yexus xwb thiaj tseem hlub. Los peb mob siab ntseeg tswv Yexus. Thaum txog hnub kawg yuav nrog Nws nyob. Nco tseem nco lub neej thaum ub. Uas dhau los mus tau ntev niaj ntau xyoo. Lub caij lub nyoog dhau mus tig tsis tau lawm. Cas yuav nco nco lub neej qub yav puag thaum i. Lub cev ntaj ntsug tsuas laus zuj zus. Tshuav tswv yexus xwb thiaj tseem hlub. Los peb mob siab ntseeg tswv Yexus. Thaum txog hnub kawg yuav nrog Nws nyob. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Nag hmo Tsis tig rov los karaoke |Nyiaj Xuv Xyooj| Hmong Christian Songs🙂😐
 
04:02
Nag hmo yeej tsis tig rov los, Lub sij hawm dhau mus zuj zus. Nag hmo yeej tsis yog hnub no. Lub caij nyoog yeej tsis tos. Tus phooj ywg es? Hnub no yog tseem muaj txoj sia, Taig kis tseem muaj kev cia siab cia li los ntseeg tus tswv sij hawm tseem tshuav. Zaj Music: Nag hmo Tsis tig rov los karaoke |Nyiaj Xuv Xyooj| Hmoob Christ Songs🙂😐 Zaj muaj suab vocal: https://www.youtube.com/watch?v=Nlqf3ulAgfc Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Kev ua nyab original vocal | Hmong Christian Songs
 
05:41
Thov ua tsaug rau tus hu nkauj thiab thov Vajtswv txhawb koj zog kom muaj tswv yim hu nkauj tau ntau rau cov ntseeg siv. Kuv tsis paub koj yog leej twg, Nyob twg los cia siab tias thaum twg koj pom zaj video no koj yuav tau ntuas kuv cov lus ntawm no. Thov ua tsaug ntau. Zaj nkauj Kev ua nyab yog Hmong Christian Songs ua karaoke kom cov ntseeg yooj yim siv thiab hu tau raws os. Saib uas kuv nyiaj tshaj: Tig mus saib lub neej dhau los: https://goo.gl/UbDfF8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Hnub neb sib yuav |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs
 
04:40
Hnub neb sib yuav yog ib hnub tseem ceeb rau neb lub neej. Hnub ntawd qhia tshwm rau sawv daws paub tias neb yog niam yog txiv. Ua vajtswv tsaug rau Vajtswv txoj kev hlub uas Vajtswv tau muab pub rau neb lub neej. Thov Vajtswv coj neb txoj hau kev kom neb ua neej sov siab so thiab ua neej haum Vajtswv siab. Thov ua tsaug rau tus uas sau zaj nkauj no kom tau txais Vajtswv txoj koob hmoov ntau nplua mias. Yog kuv cov video pab tau koj ces ho pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Yexus raug kev txom nyem 2017 | N.Yeej Suab Xeeb | Hmong Christian Songs
 
05:08
Yexus raug kev txom nyem nkauj ntseeg tshiab 2017 | N.Yeej Suab Xeeb | Hmong Christian Songs Tswv yexus los hauv ntiaj teb no los cawm tib neeg ntiaj teb cawm peb tib neeg ntiaj teb txoj kev txom nyem, txoj kev txhaum. Peb los cuag koj, los ntawm koj tau txais kev cawm dim. Hauv zaj Video no hu txog tswv yexus raug txom nyem,,,los cuag tswv Yexus. Yexus raug kev txom nyem nkauj ntseeg tshiab 2017 | N.Yeej Suab Xeeb | Hmong Christian Songs Yog kuv cov video pab tau koj ces ho pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Tswb thiab Dung rooj tshoob |part 4| Hmong Christian Songs
 
03:38
Txoj kev sib yuav tsuas yog ib zaug. Sib hlub sib yuav tau ua neej kaj siab lug. Thov txhawb zog rau peb ib tsoom phooj ywg kom nej txhua txhua tus sib hlub lawm kom sib yuav tau thiaj tsim nyog qhov uas los sib hlub ib zaug. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau txhua txhua tus kom tau txais kev kaj siab thiab tau yam uas yus ntshaw. Thov ua tsaug ntau rau ib tsoom phooj ywg sawv daws. Yog kuv cov video pab tau koj ces ho pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Hmong Christian Songs| Sij hawm ze zuj zus - karaoke | Yeej Suab Xeeb
 
04:26
Sij hawm dhau mus zuj zus zaj no yog zaj KARAOKE , Thov ua tsaug ntau rau tus tsim muaj zaj nkauj no. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj tai txais Vajtswv txoj kev hlub thiab koob hmoov ntau dua ntais. Kuv tsis paub tus tsim zaj nkauj no yog leej twg yog li kuv tau muab los Ntaus dua rau cov ntseeg siv vim tsis nrhiav pom zaj MUSIC. Hmong Christian Songs tau Cover zaj nkauj: Sij hawm ze zuj zus - Original Vocal - Yeej Suab Xeeb ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................. -------------------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Nkauj ntseeg tawm tshiab hli 4 - 2017 |Hmong christian songs
 
01:38
Nkauj tawm tshiab hli 4 - 2017 ntawm no. Thov caw sawv daws npaj siab tos saib thiab mloog, Yog zoo ho co mus siv. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Nyob tsis taus yog tsis muaj koj |N.Yeej Suab Xeeb|Hmong Christian Songs
 
05:09
Koj yog kuv nplooj siab, Koj yog kuv tus phooj ywg nrog kuv mus lawm yav tom ntej. Ua Vajtswv tsaug uas koj tau los nrog kuv ua neej. Tsis muaj koj nyob tsis taus vim thaum twg koj mus lawm kuv nplooj siab qhuav cuag tsis muaj dej haus. Zaj nkauj no tau sau thiab muab suab los ntawm Xf. Txawj Pes Vaj. Thov ua tsaug rau xf koj tau sau tau zaj nkauj zoo heev. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj kom koj ua tau ntau yam nkauj los txhawb cov ntseeg lub zog. Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Lub cev laus zuj zus lub neej yuav xaus KARAOKE |Yeej Suab Xeeb|Dej Siab Xyooj 's Song
 
04:56
Lub cev laus zuj zus lub neej yuav xaus KARAOKE |Design by Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs Thov cai ntawm tus tswv zaj nkauj kuv muab tso no. Vim Kuv ua zaj video karaoke tso rau sawv daws tau siv , Lawv nrhiav tsis muaj zaj karaoke. Txoj kev ua neej nyob hauv ntiaj teb. Zoo li tus dej ntws must sis rov. Lub cev ntaj ntsug tsuas muaj laus zus. Zoo yam lub hnub twb yuav ploj mus. Ib sim neej nyob hauv ntiaj teb no. Yuav tsum sib hlub thaum muaj sia nyob. Tsis ntev lub cev twb yuav laus mus. Tsim nyog txhua tus yuav tsum sib hlub. Nco tseem nco lub neej thaum ub. Uas dhau los mus tau ntev niaj ntau xyoo. Lub caij lub nyoog dhau mus tig tsis tau lawm. Cas yuav nco nco lub neej qub yav puag thaum i. Lub cev ntaj ntsug tsuas laus zuj zus. Tshuav tswv yexus xwb thiaj tseem hlub. Los peb mob siab ntseeg tswv Yexus. Thaum txog hnub kawg yuav nrog Nws nyob. Nco tseem nco lub neej thaum ub. Uas dhau los mus tau ntev niaj ntau xyoo. Lub caij lub nyoog dhau mus tig tsis tau lawm. Cas yuav nco nco lub neej qub yav puag thaum i. Lub cev ntaj ntsug tsuas laus zuj zus. Tshuav tswv yexus xwb thiaj tseem hlub. Los peb mob siab ntseeg tswv Yexus. Thaum txog hnub kawg yuav nrog Nws nyob. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Hlub koj ib leeg |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs
 
05:01
Txoj kev sib hlub ib leeg nyob ib sab ntuj. Thov Vajtswv coj wb rov qab los sib ntsib. Ntawm txoj kev hlub kuv hlub koj ib leeg xwb. Haum Vajtswv siab wb yeej tau los ua txij nkawm. Txoj kev sib hlub thov Vajtswv ua tus coj. Thov koj tsis txhob txhawj thiab tsis txhob nyuaj siab. Yog tias muaj hnub wb tau los ua txij nkawm. Kuv yeej yuav hlub koj kawg hauv kuv siab ntsws. Thov Vajtswv los ua tus nyob nrog nraim. Vajtswv koj coj wb los nyob ua ke. Koj tsim kuv los nyob hauv lub ntiaj teb. Koj tsim muaj ib tug los hlub hlub kuv. Kuv lub neej thiaj tsis nyob ntsuag nos. Yog zaj video koj nyiam ces koj pab LIKE, SUBSCRIBE & Share kom tau txais kuv ntau zaj video uas yuav muaj sai sai no. Thov ua Tsaug. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Hnub neb sib yuav Instrumental |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian Songs
 
04:43
Ua vajtswv tsaug rau Vajtswv txoj kev hlub uas Vajtswv tau muab pub rau neb lub neej. Thov Vajtswv coj neb txoj hau kev kom neb ua neej sov siab so thiab ua neej haum Vajtswv siab. Thov ua tsaug rau tus uas sau zaj nkauj no kom tau txais Vajtswv txoj koob hmoov ntau nplua mias. Yog kuv cov video pab tau koj ces ho pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Tìm - Los Nrhiav |Haim Vaj| Composed by Tiến Nguyễn| Hmong Christian Songs
 
05:24
TÌM - LOS NRHIAV - Trình bày: Hoàng Hải. (Cover) Sáng tác: Tiến Nguyễn Hoà âm & phối khí: Phạm Lê Tú Video karaoke by: Yeej Suab Xeeb God Bless You! ACE Muốn order CD ủng hộ hoạc có lời khích lệ xin vui lòng Email về Tác giả: [email protected] hoạc Tel: 01692 730 004 Video-Karaoke by: Yeej Suab Xeeb. Email: [email protected] (Mọi khiếu nại về bản quyền xin liên hệ qua mail này) Cảm ơn chúa! Bài hát góc: https://goo.gl/RFngUL ============================================ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/ Thank You for Watching - Click LIKE & Subscribe!
Qhia suab nkauj 2017|Xeeb Vaj| Hmong Christian Songs😍☺😐
 
04:28
Kawm suab nkauj 2017. Sim suab nkauj, Kawm nkauj hu kom zoo.😍😉🙂 Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Tig mus saib lub neej dhau los |Xeeb Vaj| Hmong christian songs
 
03:35
Zoo siab tau ntsib cov kwv npawg yawm yij nyob ncej zeb. Peb los hu nkauj ua si lom zem kawg. Tig mus saib lub neej dhau los. Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Nkauj Yexus sawv | Tswv yexus nws sawv karaoke | Hmong Christian Songs
 
04:34
Tswv Yexus sawv Tswv Yexus Nws sawv. Kov yeej txoj kev tuag. Tswv Yexus Nws sawv. Kov yeej txoj kev tuag. Tswv Yexus Nws sawv. Rov muaj txoj sia nyob. Tswv Yexus Nws sawv. Rov muaj txoj sia nyob. Yexus sawv rov los lawm tiag. Peb txhua tus cia li zoo siab. Hu nkauj luag ntxhi. txhawb nqa Nws lub npe. Nkauj Yexus sawv | Tswv yexus nws sawv karaoke | Hmong Christian Songs ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Hmong Christian Songs |Hnub koob tsheej| Maij Vaj
 
03:54
HNUB KOOB TSHEEJ Singer: Maij Vaj (Cover). Yeej Suab Xeeb’s Copyright about Video Hmong Christian Songs |Hnub koob tsheej| Maij Vaj Luag li ntxhi os ib tsoom ntseeg. Hnub no yog hnub peb ua koob tsheej. Nco txog hnub Yexus los yug. Nyob rau hauv lub ntiaj teb. Los pab peb dim ntawm kev txhaum. Pab peb tawm ntawm qhov tsaus ntuj nti. Yug los hauv qhov chaw txom nyem. Nyob rau Npe Les Hees. Los hu nkauj Ha le lu yas qhuas peb tus Tswv Yexus Nws txoj kev Hlub uas zoo thiab dawb huv Ncaj ncees tiag tiag. Peb ua koj tsaug ntau. Los npuaj teg hu nkauj txhawb nqa Yexus. Hnub yug vim Nws tau cawm peb. Dim plaws lawm, tus Cawm Seej Pab peb dim lawm. Luag li ntxhi cov ntseeg txhua tus. Pe Vajtswv yeej muaj lub siab hlub. Thiaj tso Nws ib leeg tub. Los yug hauv ib lub nkauj nyug. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................ -------------------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ................................................................................................................ - Background of channel "tecwy" with link to his video: https://goo.gl/QOnZx1 -Background of channel "AA VFX" with link to his videos: +https://goo.gl/t4QqnZ +https://goo.gl/i3vqaG Producer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Nco niam txiv txiaj ntsig: Nco niam txiv kev hlub Vocal - Karaoke |Nkauj Ntseeg Vajtswv
 
10:41
Pib thawj zaj yog: Original Vocal. Zaj ntxiv yog zaj: Instrumental . It was covered by Yeej Suab Xeeb. Nkauj ntseeg nco niam txiv txiaj ntsig. Zaj nkauj nco txog niam txiv kev hlub original Vocal. Muaj neeg cheem tsum siv zaj nkauj no lawv hais kuv Cover zaj Beat. Hu zaj nkauj no ua kuv niam tsaug Thaum kuv niam tau tu kuv puag thaum me me. Niam txoj kev khwv tu kuv yeej tsis tau so. Niam lub fws poob lub fws nrog. Es kuv thiaj li loj hlob. Hu zaj nkauj no ua kuv txiv tsaug Qhov kuv txiv tau qhuab qhia Kuv thiaj tsim txiaj Txiv ua siab ntev qhia kuv lub neej thiaj tsheej. Txiv ntaus txiv cem ua neej thiaj tsis yuam kev. Kuv niam kuv txiv! Me ntxhais tsis muaj dab tsi. Tsuas thov Vajtswv tus zoo foom koob Foom hmoov rau neb ob leeg. Kom ua lub neej tshav ntuj lis nrig kawg ntsis Ua neb ntxhais niam thiab txiv Txoj sia ntev mus ib sim Kuv niam kuv txiv thov ua neb tsaug. Qhov uas neb tau tu kuv loj puag thaum yau. Neb tej txiaj ntsig kuv no yeej them tsis tau. Kuv yuav thov ua ib tug zoo txhais hlub neb thaum laus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Lus paj huam tshiab 2017 | Ntsev thiab Teeb 🙂😀😄😃
 
06:26
Lus paj huam tshiab 2017 hais txog Ntsev thiab Teeb 🙂😀😄😃 https://youtu.be/3WYz5H3Atpo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Vim koj hlub |Moo Muas| Hmong Christian Songs
 
04:55
Vim koj hlub peb tib neeg ntiaj teb kawm li koj thiaj tso koj leej tub los tuag theej neeg ntiaj teb lub txhoj. Tswv Yexus cov ntsav ntws los ntxhiav peb tej kev txhaum. Zaj Nkauj: Vim koj hlub. Zaj Original: Rose Xiong. Cover vocal: Moo Muas. Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Tau kev cawm dim hmong christian songs
 
05:49
Zaj nkauj: Tau kev cawm dim hmoob christ songs no hais txog tswv Yexus tau ntsib xas khais thiab xa khais coj tswv Yexus mus so hauv nws tsev. Tom qab ntawb Xakhais cog lus rau tus Tswv tias nws yuav muab nws cov nyiaj faib rau cov neeg pluag. Ces nws txawm ua li ntawd. Zaj nkauj Tau kev cawm dim hmoob christ songs no hais txog tswv Xakhais txoj kev ntseeg tus tswv. Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Niam Tsev Txiv Tsev Lub Neej karaoke - xa rau tus kwv tij hu rooj txhawb siab
 
04:07
Thov kev zam txim ntawm nkawm niam txiv tsim zaj nkauj no nawb. kuv tso neb zaj karaoke no xa mus rau cov kwv tij hu rooj txhawb siab os. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Qhuas Vajtswv lub npe karaoke | Cover by Yeej Suab Xeeb | Hmong Christian Songs
 
04:30
Zaj nkauj Qhuas Vajtswv lub npe karaoke . Kuv ua pub rau sawv daws tau siv los hu qhuas Vajtswv. Cia siab tias yuav pab tau rau nej txhua tus. Zoo siab saib zaj nkauj tshiab: Qhuas Yexus sawv: https://goo.gl/sNOHpI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Luag tsis hlub txhob tu siab KARAOKE |Maiv Huas Hawj - Cover YeejSuabXeeb |Hmong Christian Songs
 
04:52
Luag tsis hlub txhob tu siab KARAOKE |Maiv Huas Hawj. Cover by Yeej Suab Xeeb Vaj Txawm tias luag tsis hlub koj lawm. Los txhob tu lub siab Txoj kev hlub nyob hauv ntiaj teb. Yeej nyob tsis ruaj tsis khov. Muaj ntau zaug raug luag tsim txom. Muaj ntau zaug koj poob kua muag. Cas koj txoj kev hlub nyob tsaus ntuj nti. Hauv koj lub neej quaj pos muag nti. Tus koj hlub nws tau ntxeev siab. Nws muab koj tso cia. Txawm nws tso lawm los xij peem. Thov tig los hlub koj tus kheej. Tsis muaj ib tug neeg yuav yeej mus ib sim Koj tseem muaj nqis. Ntawm tswv Yexus Nws hlub koj kawg. Koj txom nyem los Nws yuav tsis tso koj tseg. Koj txhob tas txoj kev cia siab. Tswv Yexus hlub Koj txom nyem los Nws yeej hlub. Tswj lub siab kom tus. Tuav kev ntseeg khov kho cia Tswv Yexus Ua tus coj. Ntawm tswv Yexus tsis muaj txoj kev quaj. Tswv Yexus yuav pab koj mus ib txhis. Lub neej tom ntej ntawm koj tseem yuav ntev, Txhob tu siab tig rov los pib lub neej dua. Ntawm Tswv Yexus tsis muaj txoj kev quaj. Tswv Yexus yuav pab koj mus ib txhis. Lub neej tom ntej ntawm koj tseem tshuav ntev. Txhob tuab tig rov los. Pib koj lub neej tshiab. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Nag hmo tsis tig rov los |Eeb Lauj| Hmong Christian Songs
 
03:55
Nag hmo yeej tsis tig rov los, Lub sij hawm dhau mus zuj zus. Nag hmo yeej tsis yog hnub no. Lub caij nyoog yeej tsis tos. Tus phooj ywg es? Hnub no yog tseem muaj txoj sia, Taig kis tseem muaj kev cia siab cia li los ntseeg tus tswv sij hawm tseem tshuav. Zaj nkauj: Nag hmo tsis tig rov los |Eeb Lauj| Hmoob Christ Songs Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Hais tshoob|part 1|Xeeb & Ntxhiav rooj tshoob|Hmong christian songs
 
05:13
Txoj kev sib yuav tsuas yog ib zaug. Sib hlub sib yuav tau ua neej kaj siab lug. Thov txhawb zog rau peb ib tsoom phooj ywg kom nej txhua txhua tus sib hlub lawm kom sib yuav tau thiaj tsim nyog qhov uas los sib hlub ib zaug. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau txhua txhua tus kom tau txais kev kaj siab thiab tau yam uas yus ntshaw. Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Hlub thaum tseem muaj sia | Nkauj See | Nraug Sơn | Yeej Suab Xeeb
 
14:17
Hlub thaum tseem muaj sia | Nkauj See | Nraug Sơn | Yeej Suab Xeeb |Hmong Christian Songs tso rau peb saib txhawb zog. Thank You For Watching! Click LIKE & Subscribe! https://goo.gl/FyZ4Jw Hauv zaj video no muaj 3 zaj: 1. Nkauj See thiab Nraus Sơn - Hlub thaum tseem muaj sia. 2. Yeej Suab Xeeb. - Yam Kuv To taub. 3. Nkauj See - unknown. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Producer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Yam kuv to taub_Ntsev thiab Teeb_Vajtswv coj neb_Yog txij nkawm lawm tiag by Yeej Suab Xeeb
 
16:37
Yam kuv to taub txuas ntxiv yog zạ Ntsev thiab Teeb, Zaj Vajtswv coj neb, zajYog txij nkawm lawm tiag by Yeej Suab Xeeb https://youtu.be/3yhTb69Il8M Zaj: Điều tôi thấu hiểu do nhạc sĩ Lê Anh Đông sáng tác cả lời và nhạc. Bài hát góc: https://www.youtube.com/watch?v=Pwwtj6jfasM Do ca sỹ Hoàng Nam trình bày. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Tswb thiab Dung rooj tshoob | Part 2| Hmong Christian Songs
 
04:51
Txoj kev sib yuav tsuas yog ib zaug. Sib hlub sib yuav tau ua neej kaj siab lug. Thov txhawb zog rau peb ib tsoom phooj ywg kom nej txhua txhua tus sib hlub lawm kom sib yuav tau thiaj tsim nyog qhov uas los sib hlub ib zaug. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau txhua txhua tus kom tau txais kev kaj siab thiab tau yam uas yus ntshaw. Thov ua tsaug ntau rau ib tsoom phooj ywg sawv daws. Yog kuv cov video pab tau koj ces ho pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Qhia tshem suab hauv xov tooj|Xeeb Vaj|Hmong Christian Songs
 
16:45
Qhia tshem suab hauv xov tooj|Xeeb Vaj|Hmong Christian Songs ]Nyob zoo cov phooj ywg, xyooj 2017 no kuv rov qhiv kev qhia suab dua. Zoo siab txais tos nej sawv daws tsis hais tus laus tus hluas tuaj koom kev kawm ntawm peb lub chaw Hmong christian songs ntawm no. Thov kev zam txim ntau ntawm coob leej ntau tus uas paub hu nkauj lawm los sis cov uas twb tau kawm lawm tsis yog kuv txawj txawj es kuv khav rau ntiaj tog qaum pes kom lawv qhuas kuv tiam sis muaj coob leej ntau tug lawv tsis muaj txaus nyiaj txiag los sis sij hawm uas yuav mus kawm hauv nroog ces kuv zoo siab qhia tej yam uas kuv kawm tau rau sawv daws tau xyaum thiab kawm kom pab tau peb hu tau nkauj zoo raws li yus lub siab nyiam. Thov ua tsaug ntau rau ib tsoom phooj ywg sawv daws. Yog kuv cov video pab tau koj ces ho pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Hlub ntawm kev txij nkawm |Rub suab hu: Yeej Suab Xeeb |Hmong Christian Songs
 
06:05
Hlub ntawm kev txij nkawm yog zaj nkauj uas kuv sau thaum ib hnub sawv ntxov - Kuv pw pw ces muaj ib lub suab nkauj tshwm tuaj kuv txawm sawv tsees los sau. Txawm tsis zoo los cia siab tias yuav phim rau nej siv hu rau kev txis txij nkawm. Kuv tsis tau muaj - Mic. - Sound Card. - Record Room. - Skill ...........Ua tau tsis zoo los thov nej pab txhawb Hmong Christian Songs thiab: https://goo.gl/FyZ4Jw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- AA VFX - Amitai Angor : http://www.youtube.com/dvdangor2011 ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
YOG TXIJ NKAWM LAWM TIAG [ Tsis muaj Studio nyuaj siab kawg]😂😬😂😬
 
10:08
YOG TXIJ NKAWM LAWM TIAG. Zaj nkauj no kuv ua thaum xyoo 2014 los lawm. https://youtu.be/xszy8kmiZjM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ---------------------------Source of video background------------------------- ................................................................................................................. Composer: __ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Nkauj ntseeg Tswv Yexus sawv |Hmong Christian Songs
 
21:25
Txog caij nco txog peb tus tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los. Peb zoo siab thiab nco txog nws dua thiab. Nkauj ntseeg Tswv Yexus sawv |Hmong Christian Songs muab 5 zaj nkauj ntawm no tso rau sawv daws tau mloog kom tsis laj mus nrhiav. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Nkauj sib hlub uas zoo heev | Hmong Christian Songs
 
23:49
Cov nkauj sib hlub uas zoo heev. Yog hais txog kev hlub ntawm ob tug, kev sib nco, kev sib pab sib txhawb ntawm ob tug. Hauv zaj video no muaj 6 zaj: 1. No li no. 2. Kuv nyob rawv ntawm koj. 3. Hnub Valeesthais. 4. Txoj kev hlub no. 5. Lub khaub siab. 6. Koj nyob nrog kuv. Thov Nej pab txhawb pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Vaj thiab Ntxawm rooj tshoob|part 1|Hmong christian songs
 
06:24
Txoj kev sib yuav tsuas yog ib zaug. Sib hlub sib yuav tau ua neej kaj siab lug. Thov txhawb zog rau peb ib tsoom phooj ywg kom nej txhua txhua tus sib hlub lawm kom sib yuav tau thiaj tsim nyog qhov uas los sib hlub ib zaug. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau txhua txhua tus kom tau txais kev kaj siab thiab tau yam uas yus ntshaw. Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Vajtswv kev hlub |Teem Yaj| Hmong Christian Songs😘
 
04:17
Qhuas txog Vajtswv koj txoj kev hlub uas koj tau muab pub rau peb tib neeg ntiaj teb tsis tas li. Peb neeg ntiaj teb thov qhuas txog koj txoj kev hlub uas zoo tshaj plaws. Tsis muaj ib yam dab tsi hauv ntiaj teb no uas zoo npaum li koj txoj kev hlub. Zaj nkauj: Vajtswv kev hlub |Teem Yaj| Hmoob Christ Songs😘 Cuag li tittle muab hloov lawm, Yog muaj ib hnub twg tus tswv tsim zaj nkauj no tuaj pom ces thov sau ntawv rau nram qab peb mam saib dua os. Thov ua tsaug. Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Nkauj Nco Niam Txiv Txiaj Ntsig | Hmong Christian Songs
 
33:50
Niam thiab txiv txoj kev hlub yog qhov uas zoo rau peb cov menyuam uas twb loj hlob tiav niam tiav txiv. Peb yuav tsum nco niam thiab txiv txiaj ntsig. Yog kuv cov video pab tau koj ces ho pab SUBSCRIBE kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Hmong Christian Songs |Album Vol 1 - CD1| N.Yeej Suab Xeeb
 
25:30
Zoo siab tso ua ke cov nkauj uas peb hu tau rau cov ntseeg tau mloog ua ntu zus tsis tas mus nrhiav saib. Qhib mloog rau tej lub sij uas ua hauj lwm, Los sis taug kev mus ua hauj lwm, ua si. Ntawm no yog : Hmong Christian Songs |Album Vol 1 CD1| N.Yeej Suab Xeeb ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab hawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. ................................................................................................................. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/
Nkauj ntseeg tawm tshiab 2018 (mid 2017) | Tus hlub kuv yog koj xwb | N.Yeej Suab Xeeb
 
18:22
Nkauj ntseeg tawm tshiab 2018 (mid 2017) |Tus hlub kuv yog koj xwb | N.Yeej Suab Xeeb | Hmong Christian Songs zoo siab tso tawm rau sawv daws tau saib. Kuv mob lawm mus thaib Video tsis tau thiab. Thank You For Watching! Click LIKE & Subscribe! https://goo.gl/FyZ4Jw Zaj 1: Tus hlub kuv yog koj xwb + Karaoke. Sau, muab suab & Ntaus suab: Tub Xeeb Muas. Hu nkauj: Admin: Hmong Christian Songs. Zaj 2: Nkauj nyab nraug vauv + Karaoke. edit music: Yeej Suab Xeeb. ........Karaoke music video by: Yeej Suab Xeeb ......... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zoo siab ho pab txhawb SUBSCRIBE, Like, Share kom tau txais kuv li video qhia tshiab. Composer: Yeej Suab Xeeb___ Mus saib chaw qhia suab: https://www.Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: https://www.Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: https://www.Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: https://www.facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : https://www.twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: https://www.facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: https://www.facebook.com/HmongChristianSongs/
Hnub koob tsheej |Maij Vaj| hmong christian songs
 
04:05
Hnub koob tsheej yog hnub peb ua nco peb tus tswv Yexus los yug hauv lub ntiaj teb no cawm peb noob neej dim ntawm txoj kev txhaum los txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhis. Zaj nkauj: Hnub koob tsheej hmoob christ songs, hais txog hnub peb cov ntseeg tuaj ua ke ua koob tsheej nco txog peb tus tswv yexus hnub yug. Tus hu: Maij Vaj Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang
Hlub koj ib leeg instrumental |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian songs
 
05:16
Zaj nkauj karaoke: Hlub koj ib leeg instrumental |N.Yeej Suab Xeeb| Hmong Christian songs Zaj hu nyob no: https://www.youtube.com/watch?v=FItrd3T8DEQ Txoj kev sib hlub ib leeg nyob ib sab ntuj. Thov Vajtswv coj wb rov qab los sib ntsib. Ntawm txoj kev hlub kuv hlub koj ib leeg xwb. Haum Vajtswv siab wb yeej tau los ua txij nkawm. Txoj kev sib hlub thov Vajtswv ua tus coj. Thov koj tsis txhob txhawj thiab tsis txhob nyuaj siab. Yog tias muaj hnub wb tau los ua txij nkawm. Kuv yeej yuav hlub koj kawg hauv kuv siab ntsws. Thov Vajtswv los ua tus nyob nrog nraim. Vajtswv koj coj wb los nyob ua ke. Koj tsim kuv los nyob hauv lub ntiaj teb. Koj tsim muaj ib tug los hlub hlub kuv. Kuv lub neej thiaj tsis nyob ntsuag nos. Yog zaj video koj nyiam ces koj pab LIKE, SUBSCRIBE & Share kom tau txais kuv ntau zaj video uas yuav muaj sai sai no. Thov ua Tsaug. Tus coj: Yeej Suab Xeeb Mus saib chaw qhia suab: Facebook.com/qhiasuab/ Mus saib nkauj ntau hauv no: Facebook.com/hmongchristiansongs/ Facebook 2: Facebook.com/Yeejsuabxeeb91 Facebook 1: facebook.com/sinh.thuy.988 twitter : twitter.com/SinhyuhiHoang Chaw qhia nkauj: facebook.com/Qhiasuab/ Chaw mloog nkauj: facebook.com/HmongChristianSongs/

Probuild east hartford
Los angeles episcopal diocese
Rent apartments in new york
Alan jackson blessed assurance
Arial black bold western free download