HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: konkretny.pl

Kurs HTML #2 - Budowa strony opartej o DIV i style CSS

46 ratings | 7053 views
W niniejszym poradniku skupimy się na budowie prostej strony opierając się o DIV i style CSS. Nasza strona będzie zawierać nagłówek, sidebar (kolumnę) po lewej stronie i content (treść) po prawej. Zapraszam! Facebook: https://www.facebook.com/konkretnypl Twitter: https://twitter.com/m_romanowicz Instagram: https://instagram.com/filczynski/ Snapchat: http://konkretny.pl/moj-snapchat Blog: http://konkretny.pl/
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (10)
KUBIX (7 months ago)
jejku w końcu poradnik dzięki któremu zrozumiałem divy, dzięki wielkie <3
SPOKOZE2 (9 months ago)
hej hej, możesz opowiedzieć o tej sztuczce z 15:00?;)
konkretny.pl (9 months ago)
Trzeba by inaczej całą strukturę zrobić, by dodawany tekst rozciągał także lewą stronę. Jest z tym nieco zabawy :)
kasia żmudzin (9 months ago)
zrobiłam tak jak ty i to co powinno być na środku jest za tym
CIAPEK (1 year ago)
Mógł byś podesłać na email plik który zrobiłeś przez odcinek? Był bym bardzo wdzięczny.
konkretny.pl (1 year ago)
Będę musiał pomyśleć nad stworzeniem miejsca, gdzie będę po prostu wrzucać cały kod z kursu, może tak będzie lepiej :)
zuzanna1993 (1 year ago)
śmiechłam bo mi nie wyszło a zrobiłam dokładnie jak ty XD
konkretny.pl (1 year ago)
Upewni się, czy gdzieś nie ma jakieś niedoróbek kodu, typu niezamknięta tag, literówki itp. Ewentualnie pokaż kod ;)
Piotr Lubomirski (2 years ago)
Jak w Google Chrome zrobić opcję testowania na mniejszych rozdzielczościach?
konkretny.pl (2 years ago)
W przypadku Chrome użyj kombinacji CTRL+SHIFT+I. Z prawej strony pojawi się inspektor kodu, ale gdy złapiesz myszką za krawędź oddzielającą stronę od pokazywania kodu, to będziesz mógł manipiulować wielkością okna z lewej strony. W ten sposób symulujesz różne rozdzielczości. Na Firefox jest prościej, wystarczy kombinacja CTRL+SHIFT+M. To są oczywiście rozwiązania bez instalacji wtyczek.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.